Disclaimer

Disclaimer

De Rioolspecialist / DRS bv geeft je toegang tot derioolspecialist.be en publiceert informatieve teksten, afbeeldingen en ander materiaal. Ze behouden zich het recht om de inhoud op elk moment aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder jou hiervan op de hoogte te stellen.

De informatie op derioolspecialist.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een specifiek aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van De Rioolspecialist / DRS bv.

Beperkte aansprakelijkheid

De Rioolspecialist / DRS bv probeert de inhoud van derioolspecialist.be zo vaak mogelijk te updaten en aan te vullen. Ondanks hun inspanningen is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is.

De Rioolspecialist / DRS bv biedt de op derioolspecialist.be aangeboden materialen zonder enige garantie of waarborg voor de juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment veranderen zonder voorafgaande kennisgeving van De Rioolspecialist / DRS bv.

De Rioolspecialist / DRS bv is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele schade, of enige andere schade, ontstaan uit of in verband met het gebruik van derioolspecialist.be of het onvermogen om derioolspecialist.be te gebruiken.

Voor op derioolspecialist.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Rioolspecialist / DRS bv nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om de materialen op derioolspecialist.be te kopiëren, verspreiden of op enigerlei andere manier te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van De Rioolspecialist / DRS bv, tenzij dit wettelijk toegestaan is, zoals het citaatrecht. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Rioolspecialist / DRS bv, tenzij anders aangegeven.